CELE MAI VIZUALIZATE ARTICOLE

10 expresii idiomatice cunoscute în limba engleză și semnificația lor în română

10 expresii idiomatice bine cunoscute în limba engleză și semnificația lor în română.

Predau limba engleză de 2 ani și cu timpul tot mai des mă gândesc la partea comică a acesteea, și anume cele mai amuzante expresii idiomatice din limba engleză. Am hotărât că va fi o idee bună să aleg câteva din ele, ca fiind cele mai populare și să le analizez prin exemplificare și definiție.

1. As Cool As A Cucumber – very calm, composed and untroubled by stressbe cool, study english

A fi calm, cumpătat și netulburat de stres.She walked in as cool as a cucumber, as if nothing had happened. – Ea a trecut fără nici un stres, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

2. Hold Your Horses – wait a moment

Așteaptă puțin!

Just hold your horses, Bill! Let’s think about this for a moment. – Așteaptă puțin, Bill! Hai să ne gândim la asta pentru un moment.

4. Blue In The Face – weakened or tired after trying many times

Slăbit sau oboist după multe încercări.

You can tell her to clean her room until you are blue in the face, but she won’t do it. – Poți să îi zici să-și facă curat în odaie până amețești, dar ea oricum nu o va face.

3. Kick The Bucket – to die

A muri, a trece în neființă.

Didn’t you hear? He kicked the bucket – had a heart attack, I think. – Ai auzit? El a murit – presupun că a avut un atac de cort. to-kick-the-bucket

5. A Storm In A Teacup – a big fuss made about something of little importance

Gălăgie făcută în jurul unui subiect neimportant.

Both are trying to present the disagreement as a storm in a teacup.

6. Bob’s Your Uncle – it’s as simple as that

Simplu cât ai zice pește.

You add two cups of water to the mix, heat it for five minutes and Bob’s your uncle, the soup is ready. – Adaugi două căni cu apă în amestec, încălzești pentru cinci minute și poftim, supa este gata.

7. Head In The Clouds – living in a fantasy

A fi cu capul în nori.

Mike thinks the company will pay for all of the expenses of his round-the-world trip. I think he has his head in the clouds. They would never do that! – Mike crede că compania îi va acoperi toate cheltuielile pentru călătoria din jurul lumii. Cred că el e cu capul în nori. Ei nu vor face asta niciodată!

8. Dead As A Doornail – completely dead56be196680cb5

Complet mort sau inutilizabile.

The bird landed on its back, feet in the air, dead as a doornail. – Pasărea sta pe spate, cu picioarele în aer, era moartă.

9. A Piece Of Cake – something very easy to do.

Ceva foarte ușor de făcut.

When I was asked to write a short poem by our new teacher, it was a piece of cake to me.  – Când am fost rugat să scriu o poezie despre noua noastră profesoară, a fost foarte simplu pentru mine.

10. Heart In Your Mouth – extremely frightened or anxious.

A fi foarte speriat sau tulburat.

My heart was in my mouth when I walked into her office. – M-am speriat foarte mult când am intrat în oficiul ei.